Kilpailutyöt

Tervetuloa verkkogalleriaan, jossa ovat esillä Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun kilpailuehdotukset. Galleriassa on kohdekohtaiset suunnitelmat -kategorian ehdotuksista kustakin 3 esittelykuvaa, lyhyt selostus, sekä linkki ehdotuksen A3-kokoisiin pdf-plansseihin. Asumisen kehittämisideat -kategoriassa on kustakin ehdotuksesta lyhyt selostus ja linkki A3-kokoisiin pdf-plansseihin. Kuvat avautuvat suuremmaksi niitä klikkaamalla.

Palkitut ehdotukset

Asumisen kehittämisideat 1. palkinto
KOHTAAMISTEN KAUPUNKI

Kilpailunumero: 42396

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijät:

  • Helena Leino (Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori, dosentti, HT)

  • Katja Maununaho (Arkkitehti SAFA)

  • Kasmir Jolma (Arkkitehti SAFA)

  • Markus Laine (Yliopistontutkija, HT)

  • Mikko Kyrönviita (Tutkija)

  • Ashley D. Penn (Maisema-arkkitehti MARK / avustaja)

Tekijänoikeudenhaltija:

  • Helena Leino, Katja Maununaho, Kasmir Jolma, Markus Laine & Mikko Kyrönviita

Kohtaamisten kaupunki muodostuu usean korttelin kokonaisuudesta, jossa tilat, infrastruktuurit ja arjen toiminnot on joustavasti organisoitu. Ehdotuksemme perustuu ajatukseen asukaslähtöisestä kaupungista, jossa ratkaistaan tiivistämisen haaste ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Elämäntapojen muuttuessa tarpeiden moninaisuus, ihmisten voimavarat ja yhteiskehittämisen mahdollisuudet on huomioitava nykyistä paremmin suomalaisessa asumisen kehittämisessä.

Kilpailutyöt

Viherkortteli

Kilpailunumero: 49546

Kilpailuehdotus (A3)

IDEA AVOKERROKSESTA AVOKERROS ON KERROSTALOSSA KERROSTA VASTAAVA ALA, MIKÄ ON KOKONAAN TAI OSITTAIN AVOIN JA VOI KÄSITTÄÄ ASUKKAIDEN YHTEISKÄYTTÖISIÄ, TONTIN RAKENNUSOIKEUTEEN KUULUMATTOMIA TILOJA. NÄIDEN RAKENNUSOIKEUTEEN KUULUMATTOMIEN TILOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄ VOITAISIIN KUITENKIN OSOITTAA ASEMAKAAVASSA. AVOKERROS ON TARKOITETTU KORVAAMAAN OSITTAIN TAI KOKONAAN PIHA-ALUEEN YHTEISET LEIKKI- JA ULKO-OLESKELUALUEET ERITYISESTI PIENTEN LASTEN JA LIIKUNTARAJOITTEISTEN HENKILÖIDEN TARPEISIIN.

Analyysi - Synteesi

Kilpailunumero: 46460

Kilpailuehdotus (A3)

Analyysi - Synteesi. Rakentamisen ja rakennuksen tunnepuoli.

Compo

Kilpailunumero: 43101

Kilpailuehdotus (A3)

Compo on ekologinen kylpyhuone-elementti, joka on valmistettu uusiutuvista ja kestävistä rakennusmateriaaleista. Compo on muoviton, kaakeliton, posliiniton ja kipsitön. Kaikissa asunnoissa on kylpyhuone mutta suurin osa ”tavallisten” kylpyhuoneiden materiaaleista on kaatopaikalle päätyvää kierrätyskelvotonta sekajätettä. Compo ei sisällä mitään rakenneosia, jotka päätyvät jätteeksi.

Laatumittaristo + Allianssi

Kilpailunumero: 49078

Kilpailuehdotus (A3)

Ehdotamme, että Helsinki ottaa kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa käyttöön Itävallassa käytössä olevan kokonaisvaltaisen laatumittariston sekä Itävallassa ja Saksassa käytössä olevan allianssimallin. Soveltamalla kansainvälisiä malliesimerkkejä Helsingin ainutlaatuiseen osallistamisen ja innovatiivisen arkkitehtuurin kulttuuriin, pääkaupungistamme tehdään entistä vahvempi laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen kansainvälinen suunnannäyttäjä.

Asuinhuoneiston uudelleenmäärittely

Kilpailunumero: 42361

Kilpailuehdotus (A3)

”Miniasunnot” puhuttavat ja valtaavat markkinaa. Kompaktin yksityistilan voi kääntää arkkitehtoniseksi mahdollisuudeksi, jolla mahdollistetaan matalat asumiskustannukset sekä ohjataan laadukkaiden ja resursseja säästävien yhteistilojen toteutumiseen. Ehdotamme, että asuinhuoneisto määritellään uudelleen, jotta mahdollistetaan muuntojoustava kohtuuhintainen asuminen erityisesti yksinasuville ja yksinhuoltajille ja madalletaan asumiskustannuksia.

Jälki

Kilpailunumero: 49401

Kilpailuehdotus (A3)

Ilmaston lämpeneminen tulee pysäyttää 1,5 asteeseen välttyäksemme peruuttamattomilta muutoksilta elinympäristöömme. Asumisen energiantuotannosta sekä rakentamisessa käytettävien perusmateriaalien valmistuksesta syntyvät CO2-päästöt ovat yksi merkittävimmistä muutoksen aiheuttajista. Kyseisten materiaalien käyttö tulee minimoida ja korvata uusiutuvilla, kierrätettävillä hiiltä varastoivilla materiaaleilla. Ideaalitilanteessa arkinen asuminen viilentäisi ilmastoa hitaan lämmittämisen sijaan.

Elinkaari

Kilpailunumero: 41826

Kilpailuehdotus (A3)

Asumiseen tarvitaan lisäksi, enemmän tilaa leikeille, enemmän tilaa perhejuhlille, enemmän kylmätilaa, huone isoäidille tai isoisälle, huone teini-ikäiselle tai, paikka isommalle pesukoneelle, työhuone etäistyöskentelyä varten, tila harrastuksille. Kaksio kasvaa tarvittaessa toiminnallisesti ison omakotitalon tasolle tai iso omakotitalo kutistuu hyvin varustetuksi kaksioksi - ilman rakennustoimenpiteitä.

KOHTAAMISTEN KAUPUNKI

Kilpailunumero: 42396

Kilpailuehdotus (A3)

Kohtaamisten kaupunki muodostuu usean korttelin kokonaisuudesta, jossa tilat, infrastruktuurit ja arjen toiminnot on joustavasti organisoitu. Ehdotuksemme perustuu ajatukseen asukaslähtöisestä kaupungista, jossa ratkaistaan tiivistämisen haaste ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Elämäntapojen muuttuessa tarpeiden moninaisuus, ihmisten voimavarat ja yhteiskehittämisen mahdollisuudet on huomioitava nykyistä paremmin suomalaisessa asumisen kehittämisessä.

Hybridi

Kilpailunumero: 45323

Kilpailuehdotus (A3)

Ideana on saada rakennustuotantoon täysin uudentyyppisiä asuntoja huonekorkeutta nostamalla ja sen rinnalla huoneita suurentamalla. Porkkanana rakentajille tarjotaan lisää rakennusoikeutta sopuhintaan kerroskorkeuden nostosta. Uudet urbaanit rakennustyypit soveltuvat monenlaiseen asumiseen. Suuret korkeat huoneet mahdollistavat laadukkaat ja kauniit asunnot, niin pienet kuin suuret. Julkisivuihin ja kaupunkikuvaan tulee uutta ilmettä. Yhteisöasumiseen idea sopii hyvin, ehdotuksessa on esimerkki

SikSak

Kilpailunumero: 42150

Kilpailuehdotus (A3)

Asuntojen pitää olla muuntuvia - laajentua ja supistua. Haluamme osoittaa, että yksinkertainen asuntoyksikkö voi tarjota monipuolisen ja kauniin ympäristön erilaisille asukkaille. Asuntoyksikkö koostuu kahdesta toisiinsa limittyvästä alueesta, joiden ulkonurkissa on paikka parvekkeelle ja sisäänkäynnille. Lomituksen mittaa muuttamalla voidaan vaikuttaa myös rakennuksen muotoon ja siten joustavasti koota myös vino kortteli. Lisäksi asunnoista avautuvat monipuoliset näkymät useisiin ilmansuuntiin.

Vuokralaisten osallisuus asuntoalueiden täydennysrakentamisessa

Kilpailunumero: 48207

Kilpailuehdotus (A3)

Tässä ehdotettu täydennysrakentamisen konsepti on ensimmäistä kertaa suunnattu erityisesti kaupungin vuokralaisiille, mutta se sopii myös muille asukasryhmille. Innovaationa on varata vanhan alueen täydennykseksi rakennettavat uudet vuokra-asunnot ensi sijassa saman yhtiön tai alueen vanhoille vuokra-asukkaille asukaslähtöisen suuunnittelumenetelmän kautta ja siten vahvistaa paikallisen identiteetin vahvistumista. Ehdotus sisältää kuvauksen tarvittavasta ja kehitettävästä työkalupakista.

Asumisen ekosysteemi

Kilpailunumero: 49251

Kilpailuehdotus (A3)

Asumisen ekosysteemi käsittää suunnittelun, rakentamisen ja asumisen symbioosissa luoman ekosysteemin, joka koralliriutan lailla toimii omavaraisena ekologisena yksikkönä. Modernin teknologian yhdistäminen asumiseen ja ekologisiin ratkaisuihin luo mahdollisuudet uudenlaiselle yhteisöasumiselle. Kilpailuehdotus on tarkoitettu ajatuksia herättäväksi suunnittelutyön pohjaksi, jolla on mahdollista luoda tulevaisuuden kokonaisvaltaisia yhteisöratkaisuja vastauksena globaaleihin ongelmiin.

Juuret

Kilpailunumero: 44379

Kilpailuehdotus (A3)

Tulevaisuuden asumisen yhtälö on yksinkertainen. Tulevaisuuden talot rakennetaan luonnollisista materiaaleista. Yhden käyttötarkoituksen sijaan tulevaisuuden talot suunnitellaan joustaviksi muuntumaan monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tulevaisuuden taloissa asuminen perustuu tilojen, palveluiden ja tavaroiden jakamiselle. Näillä keinoilla rakennetaan terveitä, pitkäikäisiä rakennuksia, joissa asuu ympäristöstään ja toisistaan välittäviä ihmisiä.

Kasvihuoneistot

Kilpailunumero: 43998

Kilpailuehdotus (A3)

”Kasvihuoneistot” on uudenlainen lähestymistapa urbaaniin asumiseen – se on asuntosuunnittelun vastaus helsinkiläisten lisääntyneeseen haluun elää ympäristöystävällisesti. Ajatus on ennakkoluulottomasti yhdistää asuintiloja ja kasvihuoneita ja luoda erilaisia viihtyisiä viherhuoneita ja katettuja pihatiloja, niin yksityiseen, yhteiseen kuin julkiseenkin käyttöön. Lasitetut tilat luovat vuodenaikojen mukaan muuttuvia asuntoja joissa Helsinkiläiset voivat harjoittaa pienmuotoista kaupunkiviljelyä.

Yksiväliseinäinen eko-keittiö

Kilpailunumero: 45523

Kilpailuehdotus (A3)

Keittiö voidaan suunnitella yksinkertaisemmin, halvemmalla, vähemmistä raaka-aineita kestävämmäksi ja vähemmän energiaa kuluttavaksi: yhdistämällä sen osat kokonaan uudella tavalla toisiinsa ja rakennettuun ympäristöön. Tavanomaisten keittiökalusteiden laatikkomaisen kaappirakenteen voi korvata yksittäisistä osista koottavalla avoimella rakenneperiaatteella, joka on vyöhykkeittäin muunneltavissa. Ehdotus on periaatteellinen ja se voisi toimia uuden ekologisemman keittiönormiston pohjana.

YHTEISÖLLINEN ENERGIAKONSEPTI

Kilpailunumero: 47714

Kilpailuehdotus (A3)

YHTEISÖLLINEN ENERGIAKONSEPTI Ehdotus tähtää yhteisöllisiin ja energiakäyttöä alentaviin rakennustyyppeihin. Tässä nykylamellitalo on huono lähtökohta. Ehdotus luo elinkaarijouston, viihtyisyyden ja energiatalouden asuntoreformia. Perhe- ja pienasunnoille syntyy toimivampia asuntoja, yhteisötiloja ja energiatehokas rakennusmassa, jonka säästöt käytetään energiatehostuksiin. Vertailulaskelmat osoittavat energiankulutuksen alenevan puoleen nykylamellitalosta samalla rakennuskustannustasolla.

Oinas

Kilpailunumero: 43181

Kilpailuehdotus (A3)

CLT- Rakenteiden skaalauksella saavutettu Kaupunkitila

Osallistumisen ohituskaista

Kilpailunumero: 42913

Kilpailuehdotus (A3)

Käyttäjien osallistuminen kaupunkien kehittämiseen on herännyt henkiin digitaalisen vuorovaikutuksen ansiosta. Nykyaikaisen osallistamisen haasteita ovat mm. pitkät prosessit, jotka eivät aina pysty vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin. Ehdotamme Helsinkiin kehitettäväksi osallistumisen ohituskaistaa, joka mahdollistaa kaikkien kaupunkikehitysvaiheiden nopean reagoinnin maailman tapahtumiin sekä dynaamisen vuorovaikutuksen halki perinteisten prosessivaiheiden.

CLT x CLT

Kilpailunumero: 45717

Kilpailuehdotus (A3)

Ehdotamme kehitettäväksi uutta asuntorahastomallia, jossa hiilipankkina toimiva, erittäin pitkäikäiseksi suunniteltu massiivipuurunko, rakennuksen tonttimaa sekä korvamerkityt, ennallistettavaksi määrätyt luonnonympäristöt ovat kestävän kehityksen sijoitusrahaston, rakennusten asukkaiden sekä Helsingin kaupungin yhteisomistuksessa ja -ohjauksessa.

PITKÄÄ IKÄÄ

Kilpailunumero: 42483

Kilpailuehdotus (A3)

Ihmisten ja yhteiskunnan tarpeet rakennetun ympäristön suhteen muuttuvat nopeasti. Rakennusten täytyy kestää aikaa, jotta resurssiemme tuhlausta saadaan hillittyä. Joustamattomien ja kertakäyttöisten rakennusten sijasta tulisi rakentaa rakennuksia, jotka ovat asukkaan yksilölliset tarpeen huomioivia ja yhteiskunnan tuleviin mutta tuntemattomiin muutoksiin sopeutuvia. Kilpailuehdotuksessa on esitetty yksinkertainen kantava runko, joka itsessään ei vanhene. Tila rungon ympärillä elää ja päivittyy.