Kilpailutyöt

Tervetuloa verkkogalleriaan, jossa ovat esillä Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun kilpailuehdotukset. Galleriassa on kohdekohtaiset suunnitelmat -kategorian ehdotuksista kustakin 3 esittelykuvaa, lyhyt selostus, sekä linkki ehdotuksen A3-kokoisiin pdf-plansseihin. Asumisen kehittämisideat -kategoriassa on kustakin ehdotuksesta lyhyt selostus ja linkki A3-kokoisiin pdf-plansseihin. Kuvat avautuvat suuremmaksi niitä klikkaamalla.

Palkitut ehdotukset

Jätkäsaari 1. palkinto
Domus

Kilpailunumero: 31499

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijät:

 • Tuuli Kanerva (Tekniikan kandidaatti (ark))

 • Leo Lindroos (Tekniikan kandidaatti (ark))

 • Antti Soini (Tekniikan kandidaatti (ark))

Tekijänoikeudenhaltija:

 • AS LL TK

Domuksessa korttelin pihasta muodostuu vehreä maailma, joka on myös asunnoissa vahvasti läsnä. Muuntojoustavuus toteutuu kahdella eri tavalla: “huoneasunnoilla”, joissa käyttötarkoitukseltaan määrittelemättömien huoneiden sarja keskitilan ympärillä mahdollistaa tilojen ja yhteyksien muuntelun, sekä ylimmän kerroksen “loft-asunnoilla”, joissa vain asukkaan mielikuvitus on tilan muokkaamisen rajana. Domuksessa sukupolvet ja pienet yhteisöt elävät luontevasti yhdessä.

Jätkäsaari lunastus
Paratiisisaari

Kilpailunumero: 39059

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijät:

 • Mirjam Niemeyer (Arkkitehti)

 • Tommi Mäkynen (Arkkitehti)

 • Christoph Roedig (Arkkitehti)

 • Ulrich Schop (Arkkitehti)

 • Marin Balabanov (Arkkitehti/avustaja)

 • Agnieszka Gmaj (Arkkitehti/avustaja)

Tekijänoikeudenhaltija:

 • Helsinki Zürich Office & roedig . schop architeken

Paratiisisaari on selkeä talo, joka liittyy satamakaupungin tarinaan, muodostaa Atlantikaarelle urbaanin peruskiven, tuo asukkaansa luhtikäytäviensä ja korttelipihansa avulla yhteen ja tukee runsaalla sekoituksellaan erilaisia asuntoja ihmiselon monimuotoisuutta. Paratiisisaari tarjoaa sosiaalisia yllätyksiä, tilallista rikkautta ja materiaalista laatua. Se muodostaa yhteisön, jossa voi asua koko ikänsä – lapsena, opiskelijana, sinkkuna, dinkkinä, perheellisenä tai vaikka seniorina klusterissa.

Jätkäsaari kunniamaininta
SPÅRÖ

Kilpailunumero: 31256

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijät:

 • Kirsti Sivén (Arkkitehti/tekijä)

 • Asko Takala (Arkkitehti/tekijä)

 • Saku Kuittinen (Arkkitehti/työryhmä)

 • Eero Holopainen (Arkkitehti YO/työryhmä)

 • Saara Sillanmikko (Arkkitehti YO/työryhmä)

 • Milja Nykänen (Arkkitehti/työryhmä)

 • Alex Torres (Arkkitehti/työryhmä)

 • Pavel Vasilov Studio (Visualisoinnit, pääperspektiivi ja julkisivuote)

Tekijänoikeudenhaltija:

 • Kirsti Sivén & Asko Takala

Spårö on monipuolisen ja ilmastovastuullisen kaupunkimaisen elämän ja asumisen kortteli. Paikoituslaitos sijoitetaan korttelin sisään. Robottiparkki on pakokaasuton ja meluton ja elinkaareltaan ja kierrätettävyydeltään edullinen ratkaisu . Asuntotyypit ovat monipuolisia ja muuntojoustavia elinkaariasuntoja. Kivijalkaliiketilat ja monipuoliset liiketilat tukevat kaupunkimaista elämäntapaa. Vihreät korttelipihat ovat hiilinieluja.

Kilpailutyöt

Katto-Kassinen

Kilpailunumero: 39461

Kilpailuehdotus (A3)

Hybridikortteli on ratkaistu uudella tavalla sijoittamalla pysäköinti, liike- ja työtilat alakerroksiin ja asunnot yläkerroksiin. Pysäköintilaitos on häivytetty kaupunkitilasta sijoittamalla se korttelin keskiosaan. Liike-, toimisto- ja palvelutilat on ryhmitelty pysäköintilaitoksen ympärille. Asuinrakennukset sijaitsevat vihreäksi istutetulla pihakannella. Asuintalot on rakennettu uudenlaisella sarjavalmisteisella tilaelementtitekniikalla. Korttelissa on yhteensä 120 asuntoa.

Kierto

Kilpailunumero: 33225

Kilpailuehdotus (A3)

Kierto toteuttaa kiertotalouden periaatteita koko rakennuksen elinkaaren aikana. Keskeisin rakennusmateriaali on liimaton massiivipuu, joka sitoo hiiltä itseensä ja on rakennuksen purkuvaiheessa vaivatonta uudelleenkäyttää. Parkkihalli taas on mahdollista muuntaa esimerkiksi palveluasunnoiksi. Korttelissa on erilaisia asuntoja, joiden välillä tapahtuu sosiaalista kiertoa asuntojen helpon vaihtamisen ansiosta. Käytönaikaisia päästöjä hillitään muun muassa henkilökohtaisilla pyörävarastoilla.

SikSak

Kilpailunumero: 37784

Kilpailuehdotus (A3)

Kortteli on vehreä ja läpikuljettava. Korttelin eteläsivuilla on seitsemässä kerroksessa muunneltavista yksiköistä luhtikäytävien varrelle ladotut asuinyksiköt. Yksiköt muuntuvat yhdistämällä ja jakamalla paitsi suuremmiksi asunnoiksi, katutasossa myös työ- ja liiketiloiksi yhdistelemällä ja jakamalla. Pohjoisreunalla korttelia suojaa köynnösten peittämä paikoitustalo, jonka pihan puoleisella eteläsivulla sijaitsee yhteis- ja monitoimitilasiipi. Puistomaisen pihan lisäksi asukkailla on käytössää

Kaleidoskooppi

Kilpailunumero: 34194

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijä on halunnut luoda kerrostalokonseptin, jonka puitteissa on mahdollisuus saada variaatio erilaisia, tavallisuudesta poikkeavia asuntotyyppejä. Rakennukset sisältävät kaleidoskooppisen kirjon usealla tavalla muunneltavia eri kokoisia, 1- ja 2-kerroksisia tilallisesti mielenkiintoisia, omakotimaisia piirteitä saavia asuntoja. Myös kaupunkiviljely ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä teemoja. Muodostuva miljöö luo otolliset olosuhteet kestävälle kaupunkikeskustan asumiselle.

Heliksi

Kilpailunumero: 31921

Kilpailuehdotus (A3)

"Heliksi" on kahden päällekkäisen loivasti kiertyvän tason muodostama rakennus, jossa joka toinen taso on varattu asumiselle ja joka toinen muulle toiminnalle. Ei-asuintasoa voidaan käyttää aluksi pysäköintiin, mutta pysäköintiruutujen viemää tilaa voidaan hyödyntää myös muussa käytössä ja tarvittaessa tehdä lisää asuntoja. Rakennuksen viherkatolla on kasvillisuutta ja yhteistiloja ja sinne pääsee luiskaa pitkin esteettömästi. Asuntoihin mennään sisäpihan ympäri kiertävää luhtikäytävää pitkin.

URBAN HILL

Kilpailunumero: 34668

Kilpailuehdotus (A3)

Epämääräinen kaupunkitrendien vastakkainasettelu on häirinnyt tarvetta sekoittaa uusia toimintoja ja asumista kaupungissa.Synergia julkisen ja yksityisen tilan välillä lisää asiaankuuluvaa viehättävyyttä ja iloa ja uuden tyyppinen sekamuotoinen kokonaisuus mahdollistaa eri mittakaavojen yhteensovittamisen, kiinnostusten kokoamisen.Tyypillinen kaupunkitalo aiheuttaa häiriöitä perusmuodollaan porrasmaiseen sisäpihaan, luo miellyttävän maisemallisen tilan, sopivan arki- ja vapaa-ajan toimintoihin.

KOKO

Kilpailunumero: 38928

Kilpailuehdotus (A3)

Massiivipuurakenteinen ´Koko’ -kortteli tuo asuntorakentamisen keskiöön ympäristötietoisuuden. Puinen rakennus itsessään toimii materiaalinsa kautta suurena hiilineluna. Kiertotalouden mukainen ajatus resurssien pitämisestä kierrossa ja hyödynnettävissä mahdollisimman pitkään toteutuu rakennuksen pitkän elinkaaren kautta. Asuntojen laaja valikoima sekä typologioiden vaihtelu yhdessä muuntojoustavuuden kanssa edistävät rakennuksen pysymistä käytössä pitkään.

PALISADI

Kilpailunumero: 36740

Kilpailuehdotus (A3)

Kestävä ja ajaton rakennus, jonka puitteissa monimuotoistuvan urbaanin elämän eri muodot lomittuvat. Palisadi on hybridikortteli tiilestä ja puusta massiivirakentein. CLT-rakenteisiin perustuva avoin ja joustava rakennejärjestelmä tuottaa monikäyttöistä raakatilaa, joka tukee moninaisia asuntotypologioita ja omistusmuotoja. Oikea diversiteetti ei ole julkisivupinnassa tapahtuvaa rimpuilua. Kaariaukkoinen tiilimuuri suojaa julkista pohjakerrosta, vehreää sisäpihaa ja sitä kiertävää arkadia.

Atolli

Kilpailunumero: 36046

Kilpailuehdotus (A3)

Atolli eli kehäriutta on kuin entinen tulivuori, johon on kehittynyt runsaan lajiston uusi elämä. Yhteisöllinen elämä muodostuu asumisen, työn ja vapaa-ajan toimintojen ympärille. Asuntoratkaisuissa tutkittu mm. kommuuniasumista ja työskentelytiloja lähellä kotia. Hybridin palveluiden keskipisteessä julkinen sisäpiha.

Domus

Kilpailunumero: 31499

Kilpailuehdotus (A3)

Domuksessa korttelin pihasta muodostuu vehreä maailma, joka on myös asunnoissa vahvasti läsnä. Muuntojoustavuus toteutuu kahdella eri tavalla: “huoneasunnoilla”, joissa käyttötarkoitukseltaan määrittelemättömien huoneiden sarja keskitilan ympärillä mahdollistaa tilojen ja yhteyksien muuntelun, sekä ylimmän kerroksen “loft-asunnoilla”, joissa vain asukkaan mielikuvitus on tilan muokkaamisen rajana. Domuksessa sukupolvet ja pienet yhteisöt elävät luontevasti yhdessä.

Kaupunki Kaupungissa

Kilpailunumero: 36818

Kilpailuehdotus (A3)

“Kaupunki Kaupungissa” ehdotus perustuu tavoitteeseen kehittää Melkinlaiturin alueelle korttelikokonaisuus, joka rakenteeltaan ja periaatteiltaan toimii kuten urbaani kaupunkirakenne. Eri rakennustypologiat ja kaupunkitilatypologiat yhdistyvät ehdotuksessa saumattomasti toisiinsa ja muodostavat moniulotteisen korttelikokonaisuuden. Samalla korttelia yhdistää kaupunkirakenteen tavoin erilaisten kaupunkitilojen sarja, joka muodostuu kutsuvista kohtaamispaikoista, kaduista, aukioista ja kujista.

Co-op

Kilpailunumero: 34579

Kilpailuehdotus (A3)

Co-op on hybridikortteli, jossa eri toiminnot ja erilaiset joustavat asumisen muodot jakautuvat sekä pysty- että vaakasuunnassa vyöhykkeisiin. Toiminnot asettuvat kaupunkirakenteessa niiden luonteen mukaisiin paikkoihin. Katettu sisäpiha korttelin sydämenä antaa monipuoliset mahdollisuudet sekä oleskeluun kaikkina vuodenaikoina että uusia ulottuvuuksia yhteisön toimintaan – korttelitason lisäksi myös laajemmin kaupunginosassa. Pihaa on hyödynnetty korttelin energiataloudessa ja ekologisuudessa.

Siirtymä

Kilpailunumero: 31768

Kilpailuehdotus (A3)

Ehdotuksessa haluttiin etsiä uudentyyppinen ratkaisu asumisen-työn-ajoneuvojen ja tavaraliikenteen joustavaan yhdistämiseen. Suunnitelma perustuu automatisoidun pysäköintihallin integrointiin asuin-ja liiketilojen rakennuksen yhteyteen. Tilavuustehokkaan pysäköinnin lisäksi koneisto syöttää tavaraliikenteen toimitukset ja mahdollistaa työpaikkojen liittämisen toimintaan. Ehdotuksessa autohalli on haluttu poistaa katujulkisivusta ja muuttaa tiiviiksi ihmisiä palvelevaksi joustavaksi koneistoksi

Piano Nobile

Kilpailunumero: 35083

Kilpailuehdotus (A3)

”Piano Nobile” on uudenajan innovatiivinen kortteli, joka yhdistää urbaanin asumisen päätekijät: asumisen, työskentelyn ja liikenteen palvelut. Kortteli liittyy Melkinlaiturin ympäristöön asemakaavan mukaisesti. sisäpiha on maanvarainen vihreä keidas runsaine istutuksineen.

Nurinkurin

Kilpailunumero: 38748

Kilpailuehdotus (A3)

Ehdotuksemme "Nurinkurin" on konseptuaalinen tutkielma, jossa kyseenalaistetaan vallitsevia käytäntöjä. Autojen pysäköintilaitos on siirretty korttelin keskelle, ajatuksena vaiheittainen muuttuminen muuhun käyttöön. Näin asuintiloille jää mahdollsimman paljon julkisivutilaa, näkymiä ja valoa. Toinen paionotus on tutkielma perinteisesti minimoidun porrashuoneen, yhteisen tilan ja tilojen jakamisen mahdollisuuksista, millaisia rajapintoja oman ja jaetun välille voi tulevaisuudessa syntyä.

M O B I L O

Kilpailunumero: 31631

Kilpailuehdotus (A3)

MOBILO Ehdotus MOBILO:n kaupunkikuvallisen ilmeen luovat tummat tiilijulkisivut, erkkereinä toteutettavat viherhuoneet ja kattokerroksen syvennysten suojaisat terassit. Korttelin erityispiirteisiin kuuluu myös muuntojoustava, monikäyttöinen pysäköintilaitos kivijalkatiloineen ja kattoterasseineen. Ehdotuksen keskeisin innovaatio on siirtoseiniä hyödyntävä asuntokonsepti, jossa luodaan oikeasti muunneltavia asuntoja sekä erilaisille asukasryhmille että asukkaiden tilapäisiin tarpeisiin.

TRÄGÅRD

Kilpailunumero: 33134

Kilpailuehdotus (A3)

Trägård on puinen hybridikortteli, jonka konsepti perustuu muuntojoustoon asumisen eri tasoilla. Pysäköintilaitos on integroitu korttelin ensimmäisiin kerroksiin, ja on vaiheittain muunnettavissa asunnoiksi. Tämän jalustan päältä nousevat puiset pikselimäiset asumismassat, joiden keskelle muodostuu vehreä puolijulkinen yhteispiha. Massiivipuisen pilari-palkkirakenteen ja kytköhuoneiden ansiosta huoneistojen välisiä ja asuntojen väliseiniä voidaan siirtää, mahdollistaen moninaiset pohjaratkaisut.

Veranta

Kilpailunumero: 31010

Kilpailuehdotus (A3)

Veranta jatkaa muiden Samoankujaa reunustavien korttelien linjaa läpikuljettavana korttelina. Pysäköintilaitos on integroitu luontevaksi osaksi korttelia. Verannan kulmakiviä ovat ekologisuus, joustavat tilat ja kestävyys. Korttelin yhteisenä tilallisena elementtinä toimii veranta - lasikuisti, parveke, sisäänkäyntihuone, miten sitä haluaakin kutsua.

Brest

Kilpailunumero: 36355

Kilpailuehdotus (A3)

Brest on hybridikortteli, joka vastaa hyvän kaupunkiasumisen edellytyksiin. Asuminen sijoittuu kuuteen tornimaiseen massaan. Pysäköinnistä suurin osa on tornien väleissä, osa maan alla, ja on suunniteltu muutettavaksi muuhun käyttöön tarpeen mukaan. Asunnot elävät vuorokaudenajan, vuodenajan ja elämäntilanteen mukana. Yhteisöllisyys syntyy mahdollisuudesta vaikuttaa omaan lähiympäristöön. Kaupungin elämä vaatii toimintojen sekoittumista ja typologioiden monimuotoisuutta.

Modular Mix

Kilpailunumero: 35457

Kilpailuehdotus (A3)

MODULAR MIX Asuinkorttelin 20077 toteutus perustuu CLT-rakenteisiin tilaelementteihin, jotka noudattavat 3.60 m moduulijakoa. Kilpailuehdotus osoittaa, että tilaelementtiratkaisulla on mahdollista tuottaa mielenkiintoista ja arkkitehtuuriltaan rikasta kaupunkiasumista. Suunnitelman toinen tavoite on ollut joustava ja monipuolinen asuntojakauma, joka vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Kolmas erittäin tärkeä tavoite on vähentää rakentamisen ja asumisen tuottamia kasvihuonepäästöjä.

SPÅRÖ

Kilpailunumero: 31256

Kilpailuehdotus (A3)

Spårö on monipuolisen ja ilmastovastuullisen kaupunkimaisen elämän ja asumisen kortteli. Paikoituslaitos sijoitetaan korttelin sisään. Robottiparkki on pakokaasuton ja meluton ja elinkaareltaan ja kierrätettävyydeltään edullinen ratkaisu . Asuntotyypit ovat monipuolisia ja muuntojoustavia elinkaariasuntoja. Kivijalkaliiketilat ja monipuoliset liiketilat tukevat kaupunkimaista elämäntapaa. Vihreät korttelipihat ovat hiilinieluja.

SNAKES&LADDERS

Kilpailunumero: 32758

Kilpailuehdotus (A3)

Kuin veistetty ulos perinteisen asuinrakennuksen muotista, “Snakes & Ladders” muodostaa kokoelman taskuja: ne ovat yksityisiä ja jaettuja tiloja, joita yhdistää toisiinsa limittyvät puiset sillat. Sillat eivät yhdistä kaikkia asukkaita ja terasseja, eivätkä kaikkia asuntoja toisiinsa. Asukkaat voivat löytää oman, henkilökohtaisen kulmansa kokonaisuudesta. Tilojen yhtenäisyyden tarkoituksellinen epätäydellisyys luovat kortteliin intiimin ilmapiirin.

Paratiisisaari

Kilpailunumero: 39059

Kilpailuehdotus (A3)

Paratiisisaari on selkeä talo, joka liittyy satamakaupungin tarinaan, muodostaa Atlantikaarelle urbaanin peruskiven, tuo asukkaansa luhtikäytäviensä ja korttelipihansa avulla yhteen ja tukee runsaalla sekoituksellaan erilaisia asuntoja ihmiselon monimuotoisuutta. Paratiisisaari tarjoaa sosiaalisia yllätyksiä, tilallista rikkautta ja materiaalista laatua. Se muodostaa yhteisön, jossa voi asua koko ikänsä – lapsena, opiskelijana, sinkkuna, dinkkinä, perheellisenä tai vaikka seniorina klusterissa.