Kilpailutyöt

Tervetuloa verkkogalleriaan, jossa ovat esillä Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun kilpailuehdotukset. Galleriassa on kohdekohtaiset suunnitelmat -kategorian ehdotuksista kustakin 3 esittelykuvaa, lyhyt selostus, sekä linkki ehdotuksen A3-kokoisiin pdf-plansseihin. Asumisen kehittämisideat -kategoriassa on kustakin ehdotuksesta lyhyt selostus ja linkki A3-kokoisiin pdf-plansseihin. Kuvat avautuvat suuremmaksi niitä klikkaamalla.

Palkitut ehdotukset

Meri-Rastila 1. palkinto
Fröbelin palikat

Kilpailunumero: 15367

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijät:

 • Tiina Antinoja (Asumisen ja elämisen asiantuntija, arkkitehti SAFA)

 • Olli Metso (Kaupunkisuunnittelun ja aluebrändäyksen asiantuntija, arkkitehti SAFA)

 • Aleksi Rastas (Rakennetun ympäristön palvelumuotoilun asiantuntija, arkkitehti SAFA)

 • Anna Koskinen (Avustava arkkitehtisuunnittelija, arkkitehti SAFA)

 • Tuulikki Tanska (Tuotekehityksen ja tutkimuksen asiantuntija, arkkitehti SAFA)

Tekijänoikeudenhaltija:

 • Muuan Oy

“Fröbelin palikat” luo raamit yhteisölliselle, asukkaiden elämäntilanteiden mukaan muuttuvalle, perheasumisen korttelille, jossa kohtuuhintaisten ja kompaktien perheasuntojen lisäksi on runsaat ja kohdennetut yhteistilat asukkaiden käytössä. Yhteistilat ja palvelut ovat myös muiden alueen asukkaiden käytettävissä. Samanlainen elämäntilanne luo pohjan aidon yhteisöllisyyden syntymiselle.

Meri-Rastila lunastus
KAUPUNKILUONTO

Kilpailunumero: 11612

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijät:

 • Diogo de Sousa Monteiro da Rocha (Arkkitehti)

 • Duarte Ramalho Fontes (Arkkitehti)

 • Lourenço Menezes Rodrigues (Arkkitehti)

 • Lorenzo Mancini, (Arkkitehti)

 • Anita Bucci (Arkkitehti)

 • Ilenia Andrian (Arkkitehti)

 • Marta Figueira Faustino (Arkkitehti)

 • Kari Syrjo (Arkkitehti)

 • Liisa Palén-Alopaeus (Arkkitehti)

 • Leonardo Kontinen (Arkkitehti)

Tekijänoikeudenhaltija:

 • MASS lab, lda

“Kaupunkiluonto” on uudenlainen tapa yhdistää arkkitehtuurin rationaalinen formalisointi sekä kiinnostavuus. Suunnitelma on vertikaalinen kaupunki, jossa luonto, ihmiset ja kaupunki elävät symbioosissa. Terassit nousevat maan pinnasta paljastaen upeita näkymiä metsään ja merelle. Tavoitteena on yhdistää tarpeita, jotka aikoinaan ajateltiin yhteensopimattomiksi: rationaalisuus ja kiinnostavuus, toisto ja vaihtelevuus, yhteisöllisyys ja yksilöllinen itseilmaisu, epämuodollisuus.

Meri-Rastila kunniamaininta
RONJA

Kilpailunumero: 13465

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijät:

 • Matias Kotilainen (Arkkitehti)

 • Tuomas Martinsaari (Arkkitehti SAFA)

 • Paul Thynell (Arkkitehti SAFA)

 • MAtti Wäre (Teikniikan kandidaatti, avustaja)

Tekijänoikeudenhaltija:

 • Arkkitehtitoimisto OPUS Oy (Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell)

Uusi rakentaminen on massoiteltu tontille C-malliseksi kortteliksi, joka koostuu matalammasta pedestaliosasta ja sen päälle kohoavista korkeammista lamellimassoista. Korttelikokonaisuus rajautuu kolmelta laidaltaan tontin rajoihin ja urbaanisti Meri-Rastilan tiehen, avautuen etelässä sylinä Ison Kallahden puistoon, maksimoiden näin korttelin yhteyden metsämaisemaan ja säilyttäen puistoa mahdollisimman paljon. Pyrkimyksenä on moderni asunto yhtä aikaa kaupungissa ja metsässä.

Kilpailutyöt

Kulttuurien kortteli

Kilpailunumero: 13834

Kilpailuehdotus (A3)

Kulttuurien kortteli vastaa asukkaidensa monipuolisiin asuintottumuksiin muuntojoustavalla kaksivaiheisella rakentamisella, jossa asukas osallistetaan toteutukseen. Ehdotamme painovoimaista ilmanvaihtoa ja perinteisiä, satoja vuosia toimivaksi osoittautuneita rakenneteknisiä ratkaisuja osana tulevaisuuden kestävän kehityksen mukaista asuinrakentamista. Korttelin ulkotilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota urbaanin ympäristön ja kallioisen metsän polveileviin rajapintoihin.

Hiidenkivet

Kilpailunumero: 11297

Kilpailuehdotus (A3)

Asunnot on sijoitettu kuuteen 4 – 7 kerroksiseen pistetaloon korttelin reunoilla. Korttelin keskelle rajautuu suojaisa puutarhapiha. Autopaikat ja aputilat on sijoitettu pihakannen alle, jonne on mahdollista rakentaa tarvittaessa myös alempi pysäköintikansi. Asuntojen hinnan alentamiseksi yhteistilat on rakennettu ulkopuolisten palveluntarjoajien taseeseen. Asukkaat voivat vuokrata tiloja tarpeensa mukaan. Talojen rakenteena ovat uudenlaiset hybriditilaelementit. Korttelissa on 147 asuntoa.

HELSINKI FOKUS

Kilpailunumero: 13875

Kilpailuehdotus (A3)

Kolmikerroksisia towhouseja ja lisäksi pienehköjä noppa-taloja

kaitioita

Kilpailunumero: 11862

Kilpailuehdotus (A3)

Kaitiotalot kehystävät puistoon avautuvaa korttelipihaa. Kalliot säästetään rakentamiselta. Kaitiotalot ovat pääosin kolmikerroksisia naapureiden tapaan, porrastornit viisi- kuusikerroksisia. Kaitiotalojen asunnoista avautuu näkymiä kahteen kolmeen suuntaan, kaikki tilat saavat luonnonvaloa, asunnot ovat muunneltavia. Jokaisessa portaassa on pienasuntoja ja työtiloja, joita voidaan liittää viereisiin asuntoihin. Kaitiotalot ovat puurakenteisia, seinät paanuin verhottuja, katot viherkattoja.

Rasti

Kilpailunumero: 13711

Kilpailuehdotus (A3)

Asuinkerrostalon yhteistilat on järjestetty uudella tavalla. Ne on sijoitettu keskelle aulamaiseen tilaan porrastasokohtaisesti. Tiloja ovat varastot, keittiö, pesula, sauna ja etätyöskentelytilat sekä laaja parveke. Jakamistalous on osa asumista. 12 asuntoa muodostavat yhden, 2-kerroksisen asuntosolun. Asunnot avautuvat kahteen ilmansuuntaan isoin ikkunoin. Asunnon keskellä on märkätila/ keittiöpaketti. Asumisen yksityisyyden ja yhteisöllisyyden astetta voi jokainen itse säädellä.

Meri kiven takana

Kilpailunumero: 18634

Kilpailuehdotus (A3)

Ulkotilat ovat lahja: aurinkoa, valoa, vuodenaikoja ja luonnon avaruutta – ja samanaikaisesti joustavaa, kompaktia asumista; niistä on uusi asuminen tehty. Puusta, lasista ja betonista tehty talo on asetettu tontille ympäristönsä huomioiden ja maastonmuokkaamista välttäen. Ihmisille syntyy talo – koti - joka vastaa erilaisiin elämisen malleihin, toiveisiin ja tarpeisiin. Asuinyksiköt koostuvat kompakteista puurakenteisista moduleista, joita voidaan joustavasti yhdistellä. Yhteistilat luovat tapa

Fröbelin palikat

Kilpailunumero: 15367

Kilpailuehdotus (A3)

“Fröbelin palikat” luo raamit yhteisölliselle, asukkaiden elämäntilanteiden mukaan muuttuvalle, perheasumisen korttelille, jossa kohtuuhintaisten ja kompaktien perheasuntojen lisäksi on runsaat ja kohdennetut yhteistilat asukkaiden käytössä. Yhteistilat ja palvelut ovat myös muiden alueen asukkaiden käytettävissä. Samanlainen elämäntilanne luo pohjan aidon yhteisöllisyyden syntymiselle.

MUUNTOVALMIS

Kilpailunumero: 18442

Kilpailuehdotus (A3)

Asunnot muuntuvat, kasvavat ja pienenevät asukkaiden elämän mukana. Periaatteena on ruudukko, jonka yksiköt ovat joustavasti yhdistettävissä. Puu materiaalina tuo vaihtelua esikaupunkiin. Rakennusten keskellä on villi puutarha, joka nousee yläpihoiksi kohti rakennuksia. Korttelin yhteistilat tuovat aktiivisuutta yläpihojen ympärille. Julkisimmat yhteistilat ovat avoinna naapurustolle, yksityisimpiä jaetaan kerroksen kesken. Kivijalka pysyy elävänä, koska sen tilat sopivat monelle toiminnolle.

Andante

Kilpailunumero: 11080

Kilpailuehdotus (A3)

Ehdotus käyttää voimavaroinaan Meri-Rastilan kaupunginosan identiteettiä ja luonnonmukaista puistoympäristöä. Päämääränä on kortteli, johon jokainen on tervetullut kulkemaan, kokemaan ja kohtaamaan. Jakaminen ja yhdessä tekeminen kuuluvat merkittävänä osana korkealaatuiseen, elämykselliseen ja kestävään asumiseen omalaatuista urbaania virettä luovassa korttelissa.

KAUPUNKILUONTO

Kilpailunumero: 11612

Kilpailuehdotus (A3)

“Kaupunkiluonto” on uudenlainen tapa yhdistää arkkitehtuurin rationaalinen formalisointi sekä kiinnostavuus. Suunnitelma on vertikaalinen kaupunki, jossa luonto, ihmiset ja kaupunki elävät symbioosissa. Terassit nousevat maan pinnasta paljastaen upeita näkymiä metsään ja merelle. Tavoitteena on yhdistää tarpeita, jotka aikoinaan ajateltiin yhteensopimattomiksi: rationaalisuus ja kiinnostavuus, toisto ja vaihtelevuus, yhteisöllisyys ja yksilöllinen itseilmaisu, epämuodollisuus.

STAPEL

Kilpailunumero: 19425

Kilpailuehdotus (A3)

Idea on yksinkertainen: eri asuinrakennustyyppien sekoittaminen sijoittamalla ne päällekkäin. Alimpana ovat rivitalot. Näiden päällä ovat luhtikäytävälliset kerrostalot, joiden päällä ovat uudelleen rivitalot. Ylimpänä ovat omakotitalot. Luonnonvalon saamiseksi pinoaminen on tehty ilmavalla tavalla, jolloin rakennusosien välistä tulee auringonvaloa.

Kylä kaikille

Kilpailunumero: 14155

Kilpailuehdotus (A3)

Kylä kaikille yhdistää urbaania asumista, puutarhakaupunki-idylliä ja luonnonläheisyyttä, sekä nykyaikaista arkkitehtuuria ja pohjoismaisen rakentamisen perinteitä. Monimuotoinen asuntojakauma, asumisratkaisujen muunneltavuus ja asumista tukevat palvelut mahdollistavat korttelissa asumisen kaiken ikäisenä ja kaikissa elämäntilanteissa. Tavoitteeta on kortteli, johon muodostuu kylämäinen, monipuolinen ja aktiivinen yhteisö, jossa kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi.

Makers Village

Kilpailunumero: 18597

Kilpailuehdotus (A3)

Ehdotus Makers Village, tuottava kylä metsässä, ammentaa kahdesta Meri-Rastilan keskeisestä voimavarasta: aktiivisista, yritteliäistä ja hyvin järjestäytyneistä asukkaista (makers) ja kylämäisestä kaupunkirakenteesta, jossa alueen metsämaisema pääsee oikeuksiinsa (village). Korttelin ratkaisut tukevat asukkaiden edellytyksiä tuottaa hyödykkeitä, ideoita ja yhteisöjä. Asumisen innovaatioita yhdistävät erilaiset keinot tuoda pientalojen, villojen, piirteitä kerrostaloasumiseen.

O2

Kilpailunumero: 17204

Kilpailuehdotus (A3)

O2 luo tilaa hengittää. Tehokkuuden tavoittelun sijaan kodin piiriä kehitetään Meri-Rastilan nykyisten vahvuuksien; luonnonläheisyyden, rauhallisuuden ja tilantunnun, pohjalta. Uusi asuminen juurrutetaan alueen kulkureitteihin ja sosiaaliseen kudelmaan arjen kohtaamispaikkojen kautta eriytymisen ehkäisemiseksi. Arkkitehtuurissa pyritään tulevaisuuden rakennusperintöön aikaa kestävien materiaalien sekä tilaratkaisujen kautta. Toiminnalliset yhteishuoneet tuovat naapureita tutuiksi.

Löytö

Kilpailunumero: 12012

Kilpailuehdotus (A3)

Meri-Rastilan tien suuntaisesti massoitellut rakennukset suojaavat sisäpihaa melulta ja luovat viihtyisän sisäpiha-alueen, joka rajautuu kauniiseen kallioalueeseen. Massoittelulla on rikottu rakennuksen perusmuotoa, mikä luo mielenkiintoista julkisivupintaa. Pysäköintiratkaisu on yhden tason maanalainen L-muotoinen pysäköinti, jota rakennukset rajaavat.

PALAS

Kilpailunumero: 12182

Kilpailuehdotus (A3)

PALAS puhuu neljästä pääteemasta vuodesta 2020 vuoteen 2200: paikka, naapurusto, luontevuus, kestävyys. Kortteli vie naapuruston ja meri-rastilalaiset metsään, kukkulalle ja meriluontoon. Osuuskuntamuotoisessa Naapurustossa on helppo vaihtaa asuntoa, tilojen hallintaoikeutta ja käyttötarkoituksia. Rakenneratkaisujen hallinta vakioinnin ja modulaarisuuden avulla on korjattavuutta, ennustettavuutta ja kestävää, vastuullista rakentamista maailman, elämän ja ilmaston muuttuessa korttelin ympärillä.

"meriterassit"

Kilpailunumero: 18978

Kilpailuehdotus (A3)

Kilpailuehdotus muodostaa mielenkiintoisen terassikerrostalon jonka valoisat sisäpihat avautuvat etelään, kohti puistoa ja merimaisemaa. Kadun puolella on taskupihoja. Porrastetut rakennusmassat noudattavat ympäristön kaupunkirakenteen mittakaavaa. Autopaikoitus on betonisen pihakannen alla. Rakennus on puu - betoni rakenteinen. Erityistä huomiota on kiinnitetty yhteisöllisyyteen ja jakamistalouteen, kestävän kehityksen periaatteita unohtamatta.

Kuuskulmiot

Kilpailunumero: 17294

Kilpailuehdotus (A3)

Luonnonläheistä 'kenno'asumista Kullekin asunnolle (77 as) oma n. 12 m2 ulkoterassi ja lasitettu talvipuutarha, huoneiston jatke, puskurivyöhyke. Omaehtoinen asuminen on määrittelee ulkotilojen käytön . Kerroskohtainen monitoimitila auttaa naapuruston suhteita ja harrastustoimintaa. Porrastettu verkkomainen orgaaninen kuusikulmiokonsepi tukee joustavaa asumista ja erilaistunutta rakennuksen elinkaaren aikana ja on taloudellinen, kestävä ja tehokas struktuuri. Asunnot suuntautuvat etelään.

kotina kortteli

Kilpailunumero: 16341

Kilpailuehdotus (A3)

KORTTELINA KOTI on yhteisöllisyyttä eri tasoilla: arjesta kumpuavaa ja tilojen mahdollistamaa yhteisöllistä asumista, joka tuottaa lisäarvoa asumiseen ajatellen sitä kokonaisvaltaisemmin elämisenä.

Kiisu

Kilpailunumero: 18232

Kilpailuehdotus (A3)

Suunnitelman tavoitteena on ollut luoda uudentyyppistä kerrostaloasumista, jossa asuntoihin on tuotu uusia tilallisia ratkaisuja, elämyksellistä asuntosuunnittelua, asunnon huoneisiin näkymiä sekä valoa useasta ilmansuunnasta ja ulkotilat keskeiseksi osaksi asuntoja.

RONJA

Kilpailunumero: 13465

Kilpailuehdotus (A3)

Uusi rakentaminen on massoiteltu tontille C-malliseksi kortteliksi, joka koostuu matalammasta pedestaliosasta ja sen päälle kohoavista korkeammista lamellimassoista. Korttelikokonaisuus rajautuu kolmelta laidaltaan tontin rajoihin ja urbaanisti Meri-Rastilan tiehen, avautuen etelässä sylinä Ison Kallahden puistoon, maksimoiden näin korttelin yhteyden metsämaisemaan ja säilyttäen puistoa mahdollisimman paljon. Pyrkimyksenä on moderni asunto yhtä aikaa kaupungissa ja metsässä.

Jeah

Kilpailunumero: 14340

Kilpailuehdotus (A3)

Suunnitelman keskeisinä teemoina on ollut joustavuus, elinkaariasuminen ja yhteisöllisyys. Suunnitelmassa Meri-Rastilan tien varteen muodostuu U-mallinen kortteli joka avautuu Ison Kallahden puistoon päin. Asunnot koostuvat kahdesta vyöhykkeestä: palveluvyöhyke ja asuinhuonevyöhyke. Vyöhykkeet mahdollistavat asuntojen muuntojoustavuuden yksinkertaisin ratkaisuin.

Pihapiiri

Kilpailunumero: 12100

Kilpailuehdotus (A3)

Metsäisyys ja kumpuileva kalliomaasto ovat Meri-Rastilan suunnittelualueen ominaiset tunnusmerkit. Kilpailuehdotus Pihapiiri esittää, että tontin tärkeimmät, luonnolliset ominaispiirteet, puut ja maastonmuodot, pidetään mahdollisimman koskemattomina. Suunnitelma on kehän ja tornien sommitelma. Kehä ympäröi luonnon puita ja kummun rinteen ympärille sijoittuvaa pihaa, ja tornit ankkuroivat sen paikoilleen vahingoittamatta luontoa ja sen pinnanmuotoja.

patio

Kilpailunumero: 15130

Kilpailuehdotus (A3)

Esikuvana on 2-krs puutalo, joka sallii kerroksittain asuvien ruokakuntien rinnakkaiselon sekä nuoren perheen tilan laajenemisen ”ullakon” käyttöönotolla. Puu on ihanteellinen omatoimisen rakentamisen kannalta. Sukupolviasuminen, jakamistalous ja pienmuotoiset asuntokollektiivit vaativat uusia ratkaisuja. Kaksikerroksisuuden harkittu käyttö kerrostaloissa on reformia tukeva ratkaisu. Uusi ulkotilatyyppi ”patio” tukee yhteisöllisyyttä ja lisää lähiympäristön käyttökelpoisuutta ja identiteettiä.

Kyläelämä

Kilpailunumero: 11897

Kilpailuehdotus (A3)

Monimuotoinen puukortteli rajautuu puistoon ja katsoo kohti merta. Asuntojen käyttöön osoitetaan yhteisöllisiä tiloja vehreän sisäpihan ääressä. Ehdotus tarjoaa yhteisöllisen ja sukupolviasumisen ratkaisuja erilaisten perheiden ja useiden sukupolvien elämään. Tilavien perheasuntojen omistukseen osoitetaan nuoren ensiasunnoksi tai isovanhemman asunnoksi solumaisia yksiöitä. Kortteli auttaa asukkaitaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja organisoimaan elämänsä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Aikajana

Kilpailunumero: 14294

Kilpailuehdotus (A3)

Aikajana on monipuolinen ja yhteisöllinen kortteli, joka mukautuu asukkaidensa koko elämänkaareen. Nimensä mukaisesti Aikajana pyrkii sopeutumaan näihin asukkaiden ja perheiden keskenään erilaisiin ja elämän aikana muuttuviin tarpeisiin ja toiveisiin. Korttelin visuaalisessa ilmeessä on haluttu kunnioittaa Meri-Rastilaa, sen menneisyyttä ja tulevaisuutta. Alueen kylämäinen tunnelma säilytetään matalalla ja tiiviillä rakentamisella, selkeillä pihapiireillä ja pastellinvärisillä julkisivuilla.