Kilpailutyöt

Tervetuloa verkkogalleriaan, jossa ovat esillä Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun kilpailuehdotukset. Galleriassa on kohdekohtaiset suunnitelmat -kategorian ehdotuksista kustakin 3 esittelykuvaa, lyhyt selostus, sekä linkki ehdotuksen A3-kokoisiin pdf-plansseihin. Asumisen kehittämisideat -kategoriassa on kustakin ehdotuksesta lyhyt selostus ja linkki A3-kokoisiin pdf-plansseihin. Kuvat avautuvat suuremmaksi niitä klikkaamalla.

Palkitut ehdotukset

Pohjois-Pasila 1. palkinto
Proosa

Kilpailunumero: 27648

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijät:

  • Lassi Mustonen (Arkkitehti)

  • Calliste Mastrandreas (Arkkitehti HMONP)

  • Pasi Mänttäri (Arkkitehti SAFA)

Tekijänoikeudenhaltija:

  • Lassi Mustonen, Callisté Mastrandreas ja Pasi Mänttäri

Proosa on urbanissa kontekstissa kadun puolelle suoralinjaisena avautuva kortteli, joka tarjoaa asumistypologiaan uuden näkökulman. Katujulkisivujen tiukka modulaarisuus, sisäpihan valoisuus, asumisen mittakaavat ja puurakentamisen uutuus tarjoavat asumiseen uuden ja tempperamenttisen alustan. Ehdotuksen pääideana on tutkia asumisen mittakaavoja asujan näkökulmasta.

Pohjois-Pasila lunastus
Kortteli

Kilpailunumero: 25100

Kilpailuehdotus (A3)

Tekijät:

  • Liisa Heinonen (Arkkitehti YO)

  • Henri Jessen-Juhler (Arkkitehti YO)

Tekijänoikeudenhaltija:

  • Liisa Heinonen ja Henri Jessen-Juhler

Massiivipuinen ehdotus muodostaa Pasilaan umpikorttelin, joka pyrkii vastaamaan nykyhetken asuntotuotannon haasteisiin. Rakennus perustuu kestävyyteen ja luonnollisuuteen, omaehtoisen asumisen mahdollistamiseen, arkkitehtuurin laatuun liiallisen tehostamisen sijaan sekä korttelin yhteisöllisyyteen. Suunnitelma on kokonaisvaltainen ja se ottaa huomioon tarkoituksen mukaisuuden ja pitkäikäisyyden sekä rakennusteknisesti että arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti.

Kilpailutyöt

Laituri 9 3/4

Kilpailunumero: 25198

Kilpailuehdotus (A3)

Uudenlainen umpikortteliratkaisu sisäyhteyksineen kannustaa yhteisöllisyyteen. Rakennusmassan yläosan avaukset tuovat auringon valoa pihalle ja asuntoihin. Korttelin sisällä on vehreä puutarha kukkivine hedelmäpuineen ja pensaineen. Se ja parvekkeiden puuritilät luovat mielikuvaa asumisesta pitsihuvilassa tiiviissä puutalomiljöössä. Rakennustapa on uudenlainen hybridirakenteinen tilaelementtitekniikka. Seinien ja kattojen rakenteena on CLT-levy. Korttelissa on 132 asuntoa.

Proosa

Kilpailunumero: 27648

Kilpailuehdotus (A3)

Proosa on urbanissa kontekstissa kadun puolelle suoralinjaisena avautuva kortteli, joka tarjoaa asumistypologiaan uuden näkökulman. Katujulkisivujen tiukka modulaarisuus, sisäpihan valoisuus, asumisen mittakaavat ja puurakentamisen uutuus tarjoavat asumiseen uuden ja tempperamenttisen alustan. Ehdotuksen pääideana on tutkia asumisen mittakaavoja asujan näkökulmasta.

Koinós

Kilpailunumero: 25438

Kilpailuehdotus (A3)

Puukortteli Koinos koostuu kahdelta sivultaan kaupunkimaisesta lamellista ja kahdelta sivukäytäväosuuksista. Lamelleissa rakennusrungon modulaarinen jako mahdollistaa asuntojakauman joustavan muuntelun. Asunnot muodostuvat keskenään tasaveroisista tiloista, jolloin asunto mukautuu eri käyttötapoihin. Sivukäytäväosioissa puolilämpimät sivukäytävät luovat asunnoille kaupunkimaiset etupihat, joiden varrelle sijoittuu rivitalomaisia perheasuntoja ja yhteistilat jakavia klusteriasuntoja.

Kortteli

Kilpailunumero: 25100

Kilpailuehdotus (A3)

Massiivipuinen ehdotus muodostaa Pasilaan umpikorttelin, joka pyrkii vastaamaan nykyhetken asuntotuotannon haasteisiin. Rakennus perustuu kestävyyteen ja luonnollisuuteen, omaehtoisen asumisen mahdollistamiseen, arkkitehtuurin laatuun liiallisen tehostamisen sijaan sekä korttelin yhteisöllisyyteen. Suunnitelma on kokonaisvaltainen ja se ottaa huomioon tarkoituksen mukaisuuden ja pitkäikäisyyden sekä rakennusteknisesti että arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti.

MAISEMOITU NAAPURUSTO

Kilpailunumero: 27285

Kilpailuehdotus (A3)

”Maisemoitu naapurusto” on urbaani naapurusto, jossa ihmisen muokkaama maisema sulautuu kaupungin tiheyteen ja mittakaavaan. Se on urbaani keidas kontrastina ympäröivälle melulle ja uudenlainen tulkinta perinteisestä umpikorttelin sisäpihasta. Tavoitteena on luoda eri tilojen verkosto kaupunkimaisesta mittakaavasta kodin intiimiyteen, mikä luo kuuluvuuden tunnetta. Tämä on naapuruston ydin sekä tarjoaa paikan itseilmaisulle kaupungissa.

Yksilöllistä yhteisöllisyyttä

Kilpailunumero: 25631

Kilpailuehdotus (A3)

Ehdotus luo mahdollisuuden yhteisöllisyyteen kuitenkin yksityisyyttä unohtamatta, yhteisöllisyys ei ole pakotettua vaan siihen annetaan mahdollisuus. Kilpailu tutkii erilaisia yhteisöllisyyden muotoja ja niiden vaikutuksia asuntorakentamiseen sekä puurakenteiset tilaelementtien käyttöä rakentamisessa.

TAIKA-PASILA

Kilpailunumero: 25350

Kilpailuehdotus (A3)

TAIKA-PASILA Kilpailutyössä on tutkittu puurakentamisen monimuotoisuutta, arkkitehtuuria ja joustavuutta tulevaisuuden asumisratkaisujen mahdollistajana. Suunnitelma on kilpailutontin lähtökohtiin räätälöity urbaani CLT-tilaelementeistä rakennettava puukerrostalo. Asuntojen suuntaus ja porrastuminen mahdollistavat asuntojen avautumisen kahteen ilmansuuntaan poispäin junavarikosta. Korttelin arkkitehtuuria leimaa porrastuva tilaelementtirakenne ja käsittelemättömät monimuotoiset puupinnat.

ZERO2

Kilpailunumero: 24917

Kilpailuehdotus (A3)

ZERO2 edustaa asuntorakentamisen uutta perustasoa, jossa asunnot kestävät rakennusteknisiltä, toiminnallisilta ja laadullisilta ominaisuuksiltaan läpi koko elämän. Se on energiatehokas, uusiutuvista ja kierrätettävistä materiaaleista valmistettu lamellikerrostalo, joka kompensoi asukkaidensa asumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vuosikymmenten ajaksi. ZERO2 tekee asumisen ilmastovaikutukset näkyviksi ja mahdollistaa oman henkilökohtaisen hiilijalanjäljen merkittävän pienentämisen.

PUUBÖLE

Kilpailunumero: 25845

Kilpailuehdotus (A3)

PUUBÖLE, puukylä, on massiivisesta puusta tehty urbaani yhteisöllinen kortteli. Kortteli rakennetaan CLT-rakenteisista tilaelementeistä. Suunnittelu tehdään asukaslähtöisesti ja toteutuneet asunnot ovat asukkaiden näköisiä. Korttelin asunnoilla on kaikki omistusmuodot; omistus, osaomistus ja vuokra porrashuoneittain tai asuntokohtaisesti.

JIPPA

Kilpailunumero: 23851

Kilpailuehdotus (A3)

Nimimerkki ”JIPPA” Kilpailuehdotuksen lähtökohtana on tilaa ja rakennetta seuraavan asuntotypolgian eristyispiirteitä korostava tunnistettava kaupunkikortteli, jonka arkkitehtuuri kuvastaa urbaanin puurakentamisen mahdollisuuksia sekä asumisen monipuolista sisältöä. Asuntojen tilarakenne muodostuu puhtaista, yksinkertaisista, tasakokoisista tiloista ja niitä rytmittävistä aputilayksiköistä.

Pasila Co-Living

Kilpailunumero: 23238

Kilpailuehdotus (A3)

Asuminen kaupungeissa on kallista samalla kun yhä useampi asuu yksin. Tilanne on johtanut uudenlaisen co-living -asukaskohderyhmän syntymiseen. Pasila Co-Living hankkeen tavoitteena on luoda kohtuuhintainen yhteisöllisen asumisen malli, jossa asuminen on laadukasta ja edullista. Tilakonsepti perustuu kerroksissa kompakteihin yksityistiloihin ja laadukkaisiin yhteistiloihin sekä maantasossa joustaviin, osittain julkisiin yhteistiloihin.