Ajankohtaista

Täältä voit lukea ajankohtaiset kilpailua koskevat uutiset ja tiedotteet. Tällä sivulla julkaistavat uutiset lähetetään automaattisesti myös kaikille kilpailuun rekisteröityneille.

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun voittajat selvillä

18.04.2019 15:24:41

Suomalaista asuntosuunnittelua uudistavan Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun voittajat ovat ratkenneet. Kilpailuehdotuksissa korostuivat yhteisöllisyys, tilojen jakaminen ja ympäristöystävällisyys. 

Kilpailijat suunnittelivat oman ehdotuksensa kolmeen vaihtoehtoiseen rakennuspaikkaan Jätkäsaaressa, Meri-Rastilassa ja Pohjois-Pasilassa. Lisäksi kilpailussa oli oma kategoria asumisen kehitysideoille. Kilpailuehdotuksia tuli 80, jotka jakaantuivat suhteellisen tasaisesti kaikkiin kategorioihin. Kilpailun arvostelupöytäkirja on luettavissa TÄÄLTÄ. Tulosten julkistus- ja palkintojenjakotilaisuus järjestettiin avoimena yleisötilaisuutena keskustakirjasto Oodissa 18.4.2019.

”Helsingissä on viime vuosina kiinnitetty huomiota asuntorakentamisen määrään, koska on haluttu tehdä tilaa ihmisille kasvavassa kaupungissa. Tämä kilpailu järjestettiin, jotta voisimme kiinnittää huomiota asumisen laatuun. Tässä kilpailussa etsittiin ja löydettiin hyviä ja asuntosuunnittelua päivittäviä ehdotuksia, jotka vastaavat niin ekologisten tavoitteiden, erilaisten elämäntyylien kuin maailman muutoksen näkymiseen helsinkiläisessä asuntotuotannossa”, toteaa apulaispormestari Anni Sinnemäki, joka toimi palkintolautakunnan puheenjohtajana. 
Kilpailun tavoitteena on parantaa asuntosuunnittelun laatua ja pyrkiä uudistamaan päätavoitteen mukaisesti asuntosuunnittelun ja -rakentamisen nykykäytäntöjä ja tapoja. Tavoitteena on lisätä entisestään asuntotuotannon monipuolisuutta ja laajentaa asukkaille tarjottavien erilaisten asumisvaihtoehtojen kirjoa. Kilpailussa haetaan uusia asumisen ratkaisuja, jotka heijastavat yhteiskunnallisia muutoksia ja jotka eivät jää kertaluonteisiksi: reformilla tulee olla asumiseen laajempia vaikutuksia. Näihin tavoitteisiin kilpailuehdotukset antavat kattavasti hyviä ratkaisuja.

Jätkäsaaren tontille parhaan ehdotuksen laati nimimerkki Domus. Tuomaristo kiittää ehdotuksen olevan erittäin taitavaa ja tehokasta asuntosuunnittelua. Kortteleissa on vähäeleiset, klassisistiset hahmot, ja arkkitehtuurin vähäeleisyys on tarkkaan harkittua. Asunnot perustuvat ratkaisuun, jossa huoneet kiertyvät keskeisen hallin ympärille kuin töölöläinen säätyläisasunto aikanaan. Huoneiden käyttötarkoitusta ei ole tarkoituksella määritelty. Suuresta huoneistosta on erittäin luontevasti erotettavissa sivuasunto, joka mahdollistaa esimerkiksi sukupolviasumisen, ulosvuokraamisen tai toimistokäytön. Suuri asunto sopii sellaisenaan erinomaisesti paitsi suurperheille, myös ryhmä-asunnoksi tai edustusasunnoksi. Domuksen laati työryhmä Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini.

Meri-Rastilassa paras ehdotus on ”Fröbelin palikat”. Tuomariston mukaan ehdotuksessa talojen pohjat perustuvat selkeisiin ja tarkoituksenmukaisiin huoneistoihin, joissa on eläydytty tutkimaan, miten ne muuntuvat joustavasti elämän erilaisiin tarpeisiin.
Verantatila ja parveke sen jatkeena, asuntojen ja porrashuoneiden välillä, mahdollistavat pientalomaisen asumisen.  Asunnot voi jakaa pää- ja sivuasuntoon omalla sisäänkäynnillään. Elinkaariasumisen ja erityisasumisen malleja on esitetty empaattisesti. Pohjavaihtoehdoissa on tutkittu myös esimerkiksi kulttuurillisia erityispiirteitä, mitä asumiseen voi liittyä ja miten ne voidaan helposti ratkaista saman runkorakenteen sisällä. Ehdotuksen teki Muuan Oy: Tiina Antinoja, Aleksi Rastas, Olli Metso, Tuulikki Tanska ja Anna Koskinen.

Pohjois-Pasilassa voiton vei ehdotus Proosa. Tuomaristo kuvaa ehdotuksen olevan hienoviritteinen ja herkkä kaupunkipuukerrostalo. Asuntosuunnittelun näkökulmasta on onnistuttu suunnittelemaan kiinnostava malli, missä sekä meluntorjunta että valonsaanti ovat luontevia ja asuntosuunnittelu yhdistyy niihin oivaltavasti. Proosan suunnittelivat Lassi Mustonen, Callisté Mastrandreas ja Pasi Mänttäri.

Asumisen kehitysideat sarjassa ensimmäisen sijan vei ehdotus Kohtaamisten kaupunki. Tuomaristo piti ajatuksesta, että asuntoreformin ei tule kohdistua pelkästään itse asuntoon, vaan sen tulee kattaa koko lähiympäristö. Tämä ehdotus laajentaa reformikilpailun tarkastelukulmaa ensin kokonaiseen kaupunginosaan, sitten kortteliin ja lopuksi asuntoon. Kohtaamisten kaupunki muodostuu usean korttelin kokonaisuudesta, jossa tilat, infrastruktuurit ja arjen toiminnot on joustavasti organisoitu. Ehdotuksen tekivät Helena Leino, Katja Maununaho, Kasmir Jolma, Markus Laine, Mikko Kyrönviita ja Ashley D. Penn.

Kilpailun järjesti Helsingin kaupunki yhteistyössä Aalto-yliopiston, ympäristöministeriön ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa. 
Kaupungin päämääränä on, että voittajaehdotukset toteutetaan rakennuspaikoilleen. 

Helsingin Asuntoreformikilpailu oli jatkoa toukokuussa vuonna 2018 päättyneelle Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla käydylle asuntoreformikilpailulle. Aiempien valtakunnallisten Asuntoreformikilpailujen hengessä Helsingin kaupunki järjesti vuosina 1997–1998 reformikilpailun otsikolla ”2000-luvun koti”. Kilpailun pohjalta on suunniteltu asuinrakennuksia ja kortteleita Herttoniemenrantaan ja Arabianrantaan.

Kilpailutöistä koottu näyttely on esillä kevään mittaan seuraavasti:
18.4.–12.5. Brygga – kaupunkiympäristön osallisuustila, Keskustakirjasto Oodi, 1+ kerros (Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki)
29.4.–17.5. Jätkäsaaren kirjasto (Tyynenmerenkatu 1, 00220 Helsinki) 
20.5.–31.5. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9, 00520 Helsinki)
3.6.–14.6. Vuotalo (Mosaiikkitori 2, 00980 Helsinki)

Lisätietoja

Kirsi Rantama
Arkkitehti
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asemakaavoitus
kirsi.rantama@hel.fi
09 310 37207

Nina Heikkonen
Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020
Kilpailusihteeri
asuntoreformi2020@alvaraalto.fi
044 500 1257

Valokuvia kilpailuehdotuksista löytyy kilpailun verkkosivuilta osoitteesta

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020: Kutsu julkistamis- ja palkintojenjakotilaisuuteen

02.04.2019 14:36:17

ASUNTOREFORMI HELSINKI – ASUMINEN 2020
Tulosten julkistamis- ja palkintojenjakotilaisuus
18.4.2019 13:00-16:00
 
Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailu on avoin arkkitehtuuri- ja ideakilpailu, jossa pyritään uudistamaan asuntosuunnittelussa vallitsevia käytäntöjä sekä lisäämään asuntotuotannon monipuolisuutta ja asumisvaihtoehtoja asukkaille. 
 
Kilpailussa keskitytään Helsingin asumisen haasteisiin: jatkuva kasvu ja asuntojen kysyntä luovat paineet tehostetulle asuntorakentamiselle, jossa asumisen laatu uhkaa jäädä teknisten ja taloudellisten reunaehtojen varjoon. Myös yhteiskunnalliset muutokset, erilaiset elämäntyylit ja perhemuodot sekä uudet rakentamisen tekniikat vaikuttavat tulevaisuuden asumisen ratkaisuihin.
 
Mitä on helsinkiläinen kaupunkiasuminen 2020-luvulla?
 
KUTSU
Tervetuloa Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun tulosten julkistamis- ja palkintojenjakotilaisuuteen. Tilaisuus on kaikille avoin ja sisältää kakkukahvitarjoilun (250 ensimmäiselle).
 
Aika: 18.4.2019 klo 13:00-16:00
Paikka: Helsingin keskustakirjasto Oodi, Maijansali (osoite: Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki)
 
Ohjelma
Tilaisuuden avaus ja kilpailutehtävän sekä sen tavoitteiden esittely, palkintolautakunnan puheenjohtaja, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki
Kommenttipuheenvuoro, Kasper Strömman
Kilpailuehdotusten esittely, SAFA-tuomarit Pia Ilonen ja Teemu Hirvilammi
Palkittujen ehdotusten julkistus, kunniakirjojen jako ja kukittaminen, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho
Kahvitarjoilu ja kilpailun näyttelyyn tutustuminen Oodin aulassa
Tilaisuuden juontaa arkkitehti Eero Lundén
 
Tervetuloa!

Lisätietoja:
Nina Heikkonen
Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020
Kilpailusihteeri
 
asuntoreformi2020@alvaraalto.fi
+358 44 500 1257
 
 

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun ehdotukset julkaistu

29.01.2019 12:34:26

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailuun vastaanotettiin yhteensä 80 ehdotusta. Kohdekohtaiset suunnitelmat -kategoriaan 60: Meri-Rastilaan 26, Pohjois-Pasilaan 11, Jätkäsaareen 23 ja Asumisen kehittämisideat -kategoriaan 20 ehdotusta.

Kilpailuehdotuksiin voi tutustua kilpailun verkkosivulla KILPAILUEHDOTUKSET. Kohdekohtaiset suunnitelmat -kategoriassa on nähtävillä kustakin ehdotuksesta 3 esittelykuvaa, lyhyt selostus, sekä ehdotuksen A3-kokoiset pdf-planssit. Asumisen kehittämisideat -kategoriassa on kustakin ehdotuksesta lyhyt selostus ja A3-kokoiset pdf-planssit.

Kilpailu pyritään ratkaisemaan maalis-huhtikuun 2019 aikana.

Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on parantaa asuntosuunnittelun laatua ja pyrkiä uudistamaan päätavoitteen mukaisesti asuntosuunnittelun ja -rakentamisen nykykäytäntöjä ja tapoja. Tavoitteena on lisätä entisestään asuntotuotannon monipuolisuutta ja laajentaa asukkaille tarjottavien erilaisten asumisvaihtoehtojen kirjoa. Kilpailussa haetaan uusia asumisen ratkaisuja, jotka heijastavat yhteiskunnallisia muutoksia ja jotka eivät jää kertaluonteisiksi: reformilla tulee olla asumiseen laajempia vaikutuksia. Lisäksi kilpailun tavoitteena on toteuttaa kilpailun tuloksena saadut asuntosuunnittelua kehittävät hankkeet kilpailuohjelmassa määritellyille tonteille.

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailun voittajien valinnassa tullaan erityisesti painottamaan suunnitelmien innovatiivisuutta ja uusien ratkaisujen kehitysideoita sekä jo kehitteillä olevien ratkaisujen hyödyntämistä, asuntosuunnittelun elämyksellisyyttä ja toiminnallista laatua. Arvostelussa tarkastellaan lisäksi, miten kohdetontin ominaispiirteet ja erityishaasteet on huomioitu ja ratkaistu. Koska kilpailun tavoitteena on ideoiden ja suunnitelmien konkreettinen toteuttaminen kilpailussa annetuilla tonteilla, tullaan arvostelussa tarkastelemaan lisäksi rakennusten arkkitehtuurin laatua, esitetyn suunnitelman suhdetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja ehdotuksen luomaa asuinympäristön viihtyisyyttä. Arvosteluperusteita ovat myös ehdotuksen kehitys- ja toteutuskelpoisuus sekä kestävyys.

Asumisen kehittämisideat -kategorian, ehdotusten arvostelun perustana on lähtökohtien ja ideoiden ajankohtaisuus, uutuus ja tuoreus, reformistisuus (parannus nykyiseen tilanteeseen) sekä toteuttamiskelpoisuus.

Kohdekohtaiset suunnitelmat -kategoriassa palkintolautakunta tulee arvostelussaan painottamaan kohdekohtaisten suunnitteluohjeiden toteutumisen lisäksi seuraavia seikkoja:

 • Innovatiivisuus ja uusien asumisen ratkaisujen kehittäminen, ehdotuksen uutuusarvo
 • Eläytyminen globaaleihin sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin asuntosuunnitteluun
 • Kokonaisvaltainen arkkitehtuurin laatu sekä asumisen laatu
 • Suhde ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvallinen laatu
 • Ehdotuksen toteutettavuus ja kehityskelpoisuus

Asuntoreformi Helsinki -Asuminen 2020 -kilpailu – palautetut kilpailuehdotukset

17.12.2018 08:31:41

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailuun saapui määräaikaan 14.12.2018 12:00 mennessä yhteensä 79 ehdotusta; Meri-Rastilaan 26, Pohjois-Pasilaan 11, Jätkäsaareen 23 ja asumisen kehittämisideat kategoriaan 19. Kiitos kaikille kilpailuehdotuksen jättäneille!

Kilpailun verkkosivulla KILPAILUEHDOTUSTEN PALAUTUS on nyt listattu kaikki palautettujen ehdotusten kilpailunumerot. Mikäli jättämänne ehdotus ei ole listalla, pyydämme ilmoittamaan siitä 19.12.2018 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen asuntoreformi2020@alvaraalto.fi.

Kaikki hyväksytyt kilpailuehdotukset tullaan julkaisemaan kilpailun verkkosivulla viikolla 3/2019. Nähtävissä tulee olemaan kustakin ehdotuksesta kolme kuvaa ja kilpailuehdotuksen lyhyt kuvaus. Ilmoitamme uudella uutisella, kun esittelysivu on julkaistu.

Asuntoreformi 2020 – kilpailu päättyy 14.12.2018 klo 12:00

14.12.2018 07:15:28

Kilpailuasiakirjat on toimitettava digitaalisesti kilpailun verkkosivulla olevan palautusjärjestelmän kautta viimeistään 14.12.2018 klo 12:00. Määräajan jälkeen saapuvat kilpailuehdotukset hylätään. Palautusajaksi tulkitaan latauksen aloitusaika. Järjestelmä ottaa vastaan ja toimittaa vahvistusviestin kaikille ennen klo 12:00 aloitetuille latauksille. Mikäli vahvistusta ei tule, ei lataus ole kirjautunut järjestelmään. Mahdollisissa ongelmatapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla asuntoreformi2020@alvaraalto.fi. Suosittelemme myös tarvittaessa ottamaan tilanteesta ruutukaappauskuvan niin, että toimenpiteen ajankohta (pvm ja kellonaika) on siitä osoitettavissa.

Huom! Kilpailun tekijätietojen muutoslomakkeella on ollut teknisiä ongelmia. Pahoittelemme häiriötä. Mikäli haluatte tehdä muutoksia kilpailuehdotuksen nimi- tai tekijätietoihin, toimitattehan alla olevat tiedot sähköpostilla asuntoreformi2020@alvaraalto.fi 14.12.2018 klo 12:00 mennessä. 
 • Kilpailuehdotuksen numero
 • Kilpailuehdotuksen nimi
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Yhteyshenkilön sähköposti
 • Yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön osoite
 • Tekijänoikeudenhaltija(t)
 • Kilpailuehdotuksen tekijä(t) ja avustaja(t). Kunkin henkilön osalta: Nimi, titteli/rooli, sähköpostiosoite

Kaikkien määräaikaan palautettujen ehdotusten kilpailunumerot julkaistaan kilpailun verkkosivulla KILPAILUEHDOTUSTEN PALAUTUS 17.12.2018 klo 12:00. Mikäli jättämänne ehdotus ei ole listalla, pyydämme ilmoittamaan siitä 19.12.2018 klo 12:00 mennessä sähköpostilla asuntoreformi2020@alvaraalto.fi. 

Kaikki hyväksytyt kilpailuehdotukset tullaan julkaisemaan kilpailun verkkosivulla viikolla 3/2019. Nähtävissä tulee olemaan kustakin ehdotuksesta kolme kuvaa ja kilpailuehdotuksen lyhyt kuvaus. Ilmoitamme uudella uutisella, kun sivusto on julkaistu.

Onnea kilpailuun

Asuntoreformi 2020 – Kilpailua koskevien kysymysten vastaukset julkaistu

07.11.2018 10:10:40

Kilpailijoilla oli oikeus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia selvityksiä tai lisätietoja 24.10.2018 asti. Kysymykset ja palkintolautakunnan niihin antamat vastaukset on julkaistu kilpailun verkkosivuilla KYSYMYKSET 7.11.2018. Pääset tutustumaan kysymyksiin ja vastauksiin myös suoraan TÄSTÄ

Kilpailuehdotukset tulee jättää digitaalisesti kilpailun verkkosivuilla olevan palautusjärjestelmän kautta viimeistään 14.12.2018 klo 12:00. Kilpailija voi tehdä useampia ehdotuksia ja erillisten ehdotusten määrää / kilpailija ei ole rajoitettu. Jokainen ehdotus edellyttää kuitenkin omaa rekisteröintiä. Rekisteröintilomakkeeseen pääset TÄSTÄ.

Kilpailun tavoitteena on parantaa asuntosuunnittelun laatua ja pyrkiä uudistamaan päätavoitteen mukaisesti asuntosuunnittelun ja -rakentamisen nykykäytäntöjä ja tapoja. Tavoitteena on lisätä entisestään asuntotuotannon monipuolisuutta ja laajentaa asukkaille tarjottavien erilaisten asumisvaihtoehtojen kirjoa. Kilpailussa haetaan uusia asumisen ratkaisuja, jotka heijastavat yhteiskunnallisia muutoksia ja jotka eivät jää kertaluonteisiksi: reformilla tulee olla asumiseen laajempia vaikutuksia. Lisäksi kilpailun tavoitteena on toteuttaa kilpailun tuloksena saadut asuntosuunnittelua kehittävät hankkeet kilpailuohjelmassa määritellyille tonteille.

Kilpailuohjelman osana on lyhyitä kirjoituksia, joiden tarkoituksena on toimia kilpailun teemaa avaavina ja ajatuksia herättelevinä keskustelun avauksina kilpailijoille sekä yleisölle. Kirjoitukset pureutuvat asumisen ajankohtaisiin teemoihin ja yhteiskunnassa vallitseviin muutoksiin. Kirjoituksiin ja kilpailuohjelmaan pääset tutustumaan TÄSTÄ.

KUTSU – Puukerrostalosuunnittelu – case Asuntoreformikilpailu, Ympäristöministeriön miniseminaari 10.10.2018

03.10.2018 09:06:23

Ympäristöministeriö järjestää FinnBuild-messuilla, Rakennuslehden lavalla miniseminaarin teemalla Puukerrostalosuunnittelu – case Asuntoreformikilpailu. Rakennusalan FinnBuild-messut messukeskuksessa 10.-12.10.2018. Lisätietoja messuista TÄÄLTÄ.

Aika: 10.10.2018 klo 15:30-17:00 
Paikka: Messukeskus, Rakennuslehden lava
Tulo-ohje: Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa. Läheinen Pasilan asema on 300 metrin kävelymatkan päässä Messukeskuksesta. Eteläinen sisäänkäynti: Messuaukio 1, Helsinki. Messuparkki  ja pohjoinen sisäänkäynti: Ratapihantie 17, Helsinki. Tulo-ohje myös TÄÄLTÄ.

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailu on avoin arkkitehtuuri- ja ideakilpailu, jossa pyritään uudistamaan asuntosuunnittelussa vallitsevia käytäntöjä sekä lisäämään asuntotuotannon monipuolisuutta ja asumisvaihtoehtoja asukkaille. Kilpailun myötä Pohjois-Pasilassa tutkitaan innovatiivisesti ja uudella tavalla urbaanin puurakentamisen mahdollisuuksia.

Puukerrostalosuunnittelu - case Asuntoreformikilpailu seminaarissa esitellään Pohjois-Pasilan urbaanin puurakentamisen kilpailutontin kautta puurakentamisen haasteita, mahdollisuuksia ja erityispiirteitä muun muassa rakentamismääräysten, rakennejärjestelmien ja rakentamisprosessien kautta. Ohjelmassa käsitellään myös kaavan vaatimuksia, kuten ulkovaipan ääneneristävyys.

Tilaisuuden ohjelma:
 • Seminaarin avaus, ohjelmapäällikkö Petri Heino, Ympäristöministeriö
 • Puukerrostalon suunnittelun erityispiirteet, arkkitehti Leif Lindegren, Arkkitehdit A-live Oy
 • Rakennusmääräykset, erityisesti palomääräykset, RI, Tero Lahtela, Puuinfo Oy
 • Rakennusmääräykset, erityisesti ääneneristysmääräykset, Mikko Kylliäinen, A-insinöörit Oy
 • Kaavoittajan puheenvuoro, Timo Karhu, Helsingin kaupunki
 • Rakennejärjestelmätoimittajan näkemys tontista, Koskisen Oy
 • Keskustelua

Tervetuloa!

Tapahtumainfo PDF-muodossa TÄÄLTÄ.

KUTSU – Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailuseminaari 7.9.2018

10.09.2018 13:48:30

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020, arkkitehtuuri- ja ideakilpailu julkistetaan 3.9.2018. Kilpailun avajaisseminaari pidetään 7.9.2018 klo 12:00-16:00. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja eurooppalaisista ajankohtaisista asumisen teemoista sekä puurakentamisesta. Seminaarin puhujat tulevat Zürichistä, Berliinistä ja Kööpenhaminasta. Seminaarin päätteeksi esitellään Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun kohteet.