Asuntoreformi 2020

Asuntoreformi 2020 oli arkkitehtuurikilpailu, jossa etsitiin uusia ideoita Helsingin asuntosuunnitteluun. Kilpailun teemana olivat Helsingissä asumisen haasteet 2020-luvulla.

Asuntoreformi-kilpailu järjestettiin myös vuonna 2018, silloin kohdekaupunkeina olivat Jyväskylä, Tampere ja Vantaa.

Tällä kertaa kilpailussa oli kaksi eri kategoriaa: suunnitelmat tiettyihin kohteisiin ja asumisen ideat. Suunnitelmille puolestaan oli valittu kolme kohdetonttia eri puolilta Helsinkiä: Jätkäsaaresta, Meri-Rastilasta ja Pohjois-Pasilasta.

Kaikki kolme asuinaluetta ovat niin sanottua uutta Helsinkiä. Alueet ovat toki olleet osa kaupunkia jo pitkään mutta käyttötarkoitus on muokkautumassa Helsingin kasvaessa ja tiivistyessä.

Jätkäsaari on kasvamassa satama-alueesta uudeksi, merelliseksi ja tiiviiksi asuinpaikaksi. Kasvavan alueen haasteeksi on koettu erityisesti lisääntyvät liikennemäärät. Länsiterminaaliin saapuvien laivojen purkaessa rekat ja henkilöautot liikenneverkkoon muodostuu ruuhkasumppuja.

Etelä-Pasila on ollut suurten myllerrysten kourissa jo useita vuosia. Uusi asemarakennus ja jättimäinen kauppakeskus Mall of Tripla avautui syksyllä 2019. Seuraavaksi alkaa massiivinen asuntorakentaminen tornitaloineen.

Kuitenkin myös Pohjois-Pasila tiivistyy. Entisen maaliikennekeskuksen ja Postin lajittelukeskuksen alueet muutetaan asuinkäyttöön. Ensimmäisenä rakennetaan Postipuiston alue jonne suunnitellaan 6000 uutta asukasta.

Meri-Rastila on uudempaa Helsinkiä, lähiö rakennettiin vasta noin 25 vuotta sitten. Toisin kuin logistiikan Jätkäsaari ja Pasila, tämä alue yhdistää sekä asuinrakentamista että luonnonläheisyyttä.

Alueelle suunnitellaan useita erityyppisiä puistoja ja lisäksi siellä toteutetaan purkavaa lisärakentamista. Entisiä, matalia ja harvaan rakennettuja taloja puretaan tiiviimmän kaupungin tieltä.

Asumisen kehittämisideat kilpailukategoriassa puolestaan haettiin yksittäisen kohdesuunnitelman sijaan käsitteellisempiä uudistusideoita sekä ratkaisuja asuntorakentamisen ongelmiin.

Muuttuva kaupunkirakenne asettaa haasteita sekä liikenteen että asumisen järjestelyille.

Kilpailu

Asuntoreformin tavoitteena oli hakea kestäviä uusia ratkaisuja asumiseen. Kilpailun kautta pyrittiin parantamaan asuntosuunnittelun laatua ja uudistamaan nykykäytäntöjä. Samalla toivottiin että asumisen monimuotoisuus ja asumisvaihtoehtojen määrä kasvavat tulevaisuudessa.

Kilpailulla oli siis laajempia tavoitteita kuin yksittäisten rakennusten suunnittelu, vaikka tietenkin tuloksena olevat hankkeet on tarkoitus toteuttaa myös käytännössä.

Kilpailun teemoja avattiin tukevilla kirjoituksilla ja keskustelunavauksilla. Kilpailuun osallistuvilla oli myös mahdollisuus esittää täsmentäviä kysymyksiä. Avajaisseminaari järjestetiin 7.9.2018.

Kilpailun järjesti Helsingin kaupunki yhteistyössä Aalto-yliopiston, ympäristöministeriön ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa.