Meri-Rastila

Meri-Rastila rakennettiin enimmäkseen 90-luvulla, eli kyseessä on verrattain uusi asuinalue. Sitä ennen se oli lähinnä metsää ja virkistysaluetta.

Meri-Rastila kuuluu Vuosaaren kaupunginosaan. Pohjoisessa se rajautuu metrorataan, ja metro liityntäbusseineen onkin alueen tärkein liikenneyhteys. Rastilan asema avautui vuonna 1998.

Rastila on lähiömäinen kerrostaloalue, mutta läheisyydessä on metsää ja kallioisia merenrantoja.

Asukkaiden koulutustaso, tulot ja työllisyys ovat alle Helsingin keskiarvon. Alue on monikulttuurinen ja ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä oli vuoden 2019 alussa noin 38%, yksi kaupungin korkeimpia.

Yhdeksi ongelmaksi on nähty että alueen asuntotuotanto painottui aikaisemmin liiaksi sosiaalisen asumiseen. Tavoitteena on nostaa alueen profiilia ja houkuttelevuutta.

Uusissa suunnitelmissa aluetta tiivistetään huomattavasti. Jopa kymmeniä vanhoja kiinteistöjä saatetaan purkaa tehokkaamman rakentamisen tieltä. Alueelle saataisiin näin 10-15 vuoden tähtäimellä jopa 4000 uutta asukasta. Suunnitelmiin kuuluu myös katujen, puistojen ja aukioiden parantaminen viihtyisyyden lisäämiseksi.

Rakentaminen on herättänyt nykyisissä asukkaissa sekä kiinnostusta että huolta. Helsingin kaupunki on myös muokannut suunnitelmia kansalaispalautteen perusteella. Erityisesti lähivirkistysalueet ovat olleet keskustelun kohteena ja kallioille rakentamista on vähennetty.