Pohjois-Pasila

Pohjois-Pasilan alue rajautuu etelässä Hakamäentiehen ja päärataan ja keskuspuistoon idässä ja lännessä.

Alue on vahvasti profiloitunut logistiikan keskuksena, alueen toimijoihin on kuulunut:

  • VR: Ilmalan varikko, huoltoratapiha ja myös junayhtiön kaatopaikka.
  • Posti: pääkonttori ja lajittelukeskus
  • Pohjolan liikenne: linja-autovarikko

Myös Pasilan kaatopaikka sijaitsi täällä vuosina 1949-63.

Nyt suunnitelmissa on kuitenkin uuden rakentamisen myötä tehdä Pohjois-Pasilasta myös asuinalue huomattavan isolle ihmismäärälle. Hakamäentieltä Metsäläntielle ulottuvalle alueelle suunnitellaan asuntoja jopa 12000 asukkaalle, 2000 työpaikan lisäksi.

Pääosa näistä sijoittuu uuteen Postipuistoon. Rakentaminen on tiivistä, kantakaupunkimaisine umpikortteleineen. Tämä sopii loogisena jatkumona Etelä-Pasilaan kohoavalle uudelle keskukselle.

Alue tukeutuu liikenteellisesti Ilmalan ja Käpylän juna-asemiin sekä myöhemmin suunnitteilla olevaan raitiotiehen.

Kartan lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu
kaava eteläinen postipuisto
Kuvan lähde: Helsingin kaupunki, asemakaavaehdotus

Alueen entisestä käytöstä johtuen rakentamisessa on myös haasteita. Maaperä on osin pilaantunutta ja vaatii puhdistamista. Kustannusten arvioidaan nousevan 60 miljoonaan euroon.